KONFIGURÁTOR VÝROBKŮ ARISCAT

ArisCAT

Získejte konkurenční výhodu

 • Zvyšte rychlost práce svých obchodníků
 • Zabraňte chybovosti při zadávání parametrů výrobků
 • Mějte informace o nedostupnosti materiálů již v procesu tvorby cenové nabídky
 • Optimálně plánujte a řiďte výrobu dle konceptu Průmyslu 4.0
 • Propojte se online s dealery i koncovými zákazníky
 • Umožněte Vašim dealerům tvorbu cenových nabídek pro koncové zákazníky přímo v prostředí B2B portálu
 • Bonus pro vaše dealery – plánování a evidence montáží, servisů a dalších související činností pomocí webové a mobilní aplikace

PROČ JE KONFIGURÁTOR VÝROBKŮ VAŠÍ VOLBOU ČÍSLO JEDNA?

VÝRAZNÁ ÚSPORA NÁKLADŮ

Díky konfigurátoru budete moci snadno vybrat přesně ty vlastnosti a parametry, které odpovídají vašim požadavkům a potřebám. Už nebudete muset čekat na ruční výpočty nebo zasílání zpětných dotazů. Konfigurátor vám okamžitě poskytne kompletní informace o cenách, dostupnosti a časovém rozvrhu výroby.
To vše povede ke snížení nákladů, protože se vyhnete zbytečnému papírování a zrychlíte celý proces od plánování až po výrobu.

EFEKTIVNĚJŠÍ PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE

Zavedením konfigurátoru výrobků výrazné zlepšíte efektivitu plánování a organizaci zakázkové výroby, včetně kooperace. Konfigurátor umožňuje přesné a rychlé stanovení parametrů a specifikací jednotlivých výrobků, což povede k urychlení celého procesu. Navíc, díky konfigurátoru bude možné efektivně organizovat a plánovat jednotlivé zakázky a zároveň kooperace s dalšími výrobními partnery. Tím se zvýší přesnost a spolehlivost ve výrobním řetězci a umožní se lepší koordinace všech potřebných operací. Konfigurátor výrobků představuje důležitý krok směrem k optimalizaci a zefektivnění zakázkové výroby.

ONLINE PROPOJENÍ

Online propojení umožňuje okamžité aktualizace a rychlé reakce na požadavky zákazníků, což vede ke zvýšení spokojenosti a rychlejšímu uzavírání obchodů. Konfigurátor výrobků tak přináší významnou výhodu v podobě efektivního online propojení mezi výrobcem, dealery a koncovými zákazníky.

HOTOVÉ ŘEŠENÍ = OKAMŽITÉ NASAZENÍ

Nezačínáte vývoj od nuly s nejistým výsledkem a dlouhým termínem dodání. Konfigurátor výrobků je výsledkem let prověřeného konceptu definice výrobků, který byl úspěšně aplikován u velkého množství zákazníků z různých oborů. To znamená, že již existuje ověřený systém, který je schopen přizpůsobit se specifickým požadavkům a potřebám jednotlivých zákazníků. Tím je zajištěno rychlé nasazení konfigurátoru a minimalizace rizika spojeného s vývojem nového softwaru.

Chcete se dozvědět více? Podívejte se na naše video.:

Je konfigurátor výrobků ArisCAT určený pro vás?

Jste společnost, která zpracovává zakázky s velmi variabilními výrobky a jejich evidence vyžaduje velkou pozornost? Nekorektní zadání parametru znamená chybný výrobek? Potom Konfigurátor výrobků ArisCAT je pro vás ideální volbou! Jeho cílem je ulehčit vám zadávání velkého množství parametrů jednotlivých výrobků a zajistit jejich logickou provázanost. S evidencí nové poptávky do vaší firmy s využitím konfigurátoru začíná rozsáhlý cyklus pro zpracování obchodního procesu – od prvotní kalkulace nabídky, přes evidenci zakázky a kontroly skladových zásob, po plánování a řízení výrobního procesu. V něm máte možnost průběžného sledování odváděné výroby, přímého řízení CNC výrobních strojů společnosti ZEBR a efektivnější evidenci navazujících operací a kooperací. Nakonec bezchybné zabalení a expedice výrobku. Podpůrným prvkem je pak B2B portál ArisCAT Market, který vám umožňuje moderní komunikaci s dealery.

Snímek obrazovky 2023-06-20 v 8.00.00

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jaké jsou výhody konfigurátoru výrobků?

Rychlá tvorba cenových nabídek, snížení chybovosti při sestavení výrobku, informace o chybějících materiálech, plánování výroby a expedice, podpora tvorby cenových nabídek pro vaše dealery a možnosti plánování jejich montáží a servisů pomocí mobilní aplikace

Z jakých částí se konfigurátor skládá?

Konfigurátor výrobků je komplexní systém, který se skládá z následujících klíčových částí: odběratelé, dodavatelé, nabídky/zakázky, výroba, montéři, doklady, platby, sklad, internetový portál, statistiky, reklamace přijaté a vydané, plánování montáží, kalendáře, konfigurace, uživatelé, lokalizace…

Jak probíhá nasazení?

Nasazení konfigurátoru probíhá v několika fázích. Analýza potřeb a doporučení, následuje rychlá instalace a nasazení, prodejci nemusí nic instalovat, automatická aktualizace na základě změn legislativy, podpora zdarma. Důležitou výhodou je, že nepotřebujete investovat do nového hardwaru.

Má konfigurátor doplňkové služby?

Mezi doplňkové služby patří zákaznická podpora, vzdálená pomoc, odborná školení, odborná instalace a konfigurace, převody databází, servisní zásahy, nepřímé financování při pořízení konfigurátoru např. leasing, pronájem či nákup s podporou dotačních programů EU.

1
Konfigurace produktů

Zákazník vždy zadá správný produkt.
Snadné ovládání bez chyb.

rizeni
Systém řízení výroby

Vyrábíte produkty na zakázku?

Materiálové požadavky
Produkční kapacita
Termíny
Změny specifikací

montaz
Správa objednávek a výroby
mobil
Mobilní a webová aplikace pro prodejce

Vytvořte kompletní objednávku přímo se zákazníkem a jedním kliknutím ji odešlete výrobci.

3d
2D a 3D produktová vizualizace

Vizualizujte produkt jedním kliknutím.

gdpr
Bezpečnost je pro nás prioritou

Vaše data jsou zabezpečena a dostupná kdykoliv je potřebujete.

ARISCAT MARKET - B2B portál

ArisCAT

ArisCAT Market je cloudové řešení, které revolučním způsobem pokrývá veškeré potřeby online komunikace mezi výrobní společností, obchodníky a montéry, a tím dává do ruky konkurenční výhodu všem zúčastněným.

jaké jsou výhody ARISCAT MARKET?

logo (kopie)
 • Uživatelská definice výrobků včetně povolených či zakázaných kombinací rozměrů, barev a dalších parametrů
 • Systém uživateli nedovolí zadat špatné rozměry, nevhodné volby či zcela vynechat povinné pole pro zadání hodnot
 • Rychlé zjištění pořizovací ceny výrobku od výrobce a následně překlopení do cenové nabídky pro koncového zákazníka
 • Zefektivnění práce obchodníků – rychlé a jednoduché vytváření cenových nabídek a evidenci zakázek
 • Plánování montáží, servisů či reklamací v mobilní a webové aplikaci
 • Multijazyčné prostředí usnadňuje export vašich výrobků do jiných států
 • Evidence faktur od výrobce a jejich úhrad přímo v prostředí B2B portálu

Jak to funguje u výrobce?

 • Můžete si sami vytvořit předpis výrobku pomocí návrhového systému ArisCAT nebo vám s tím rádi pomůžeme.
 • Tento předpis obsahuje zadávací masku pro obsluhu, materiálové parametry a další náklady na výrobek, marži a prodejní ceny.
 • Tento předpis a jeho zadávací masku mohou použít vaši obchodníci, aby rychle a bez chyb připravili cenovou nabídku pro zákazníky.
 • Zadávací masku předpisu mohou v on-line aplikaci využít i vaši zákazníci – dealeři a montážní firmy, aby si sami spočítali cenu výrobku, za kterou si ji u vás objednají a také si tento výrobek mohou jedním kliknutím objednat.
 • Objednané výrobky se automaticky překlápí do výrobních procesů včetně TPV, výdejky materiálu, výrobních operací a kapacitního plánování
 • systém pomáhá získat informace o rozpracované výrobě, nákladovosti na výrobu výrobků a zisk z jejich prodeje.
 • Informuje odběratele o termínech dodávek, předává jim faktury v PDF a upozorňuje na prodlení s úhradou.
 • Pro komunikaci vašeho ERP s ArisCAT Market můžete využít i API rozhraní.
 • Možnost případné reklamace zakázek k výrobci přímo v systému.

Jak to funguje u montážní firmy?

 • Po registraci v našem systému požádejte Vašeho výrobce o předání předpisů jeho výrobků.
 • Můžete je použít pro tvorbu cenových nabídek pro vaše zákazníky i pro výpočet vaší nákladové ceny.
 • Zaevidujte si vlastní zakázky, které v našem systému můžete řídit od prvního kontaktu se zákazníkem až po předání díla a fakturaci.
 • Vytvoření nabídky je v našem systému hračka a objednávka u dodavatele lze provést jedním kliknutím.
 • Propojení našeho systému na Google Maps a Google Calendar vám umožní být mobilní a více flexibilní.
 • Plánujte své montáže a úkolujte své pracovníky on-line.
 • Z našeho systému si můžete vygenerovat spoustu praktických dokumentů například smlouva o dílo či předávací protokol a pro zákazníka vystavit zálohovou a konečnou fakturu.
 • Pro zvýšení flexibility používejte i naši mobilní aplikaci.

TYTO SPOLEČNOSTI NÁM DŮVĚŘUJÍ

Náš cíl

 • Nabídnout jednotné řešení pro pokrytí celého odběratelsko-dodavatelského řetězce pro výrobní společnosti, které vyrábí variabilní zakázkové výrobky.
 • Tyto výrobky jsou popsány velkým množstvím vzájemně závislých parametrů.
 • Jejich bezchybný, rychlý a automatizovaný přenos mezi prodejci, výrobci a instalačními společnostmi je klíčový pro úspěch všech.
 • Multijazyčné prostředí integrované v naší platformě usnadňuje a zpřesňuje komunikaci s obchodními partnery po celém světě.
pcc

  Mám zájem o službu:

  Konfigurátor výrobků

  Vyrábím, nebo nabízím tento typ výrobků:

  Jiné:

  Kapacitní plánování

  Vyrábím, nebo nabízím tento typ výrobků:

  Jiné:

  Informační systém HELIOS Orange

  Jaký typ společnosti provozujete?

  Kolik uživatelů by mělo pracovat v systému HELIOS Orange?

  Jiné:

  Správa a údržba počítačových sítí

  Kolik máte ve společnosti počítačů?
  Kolik máte ve společnosti serverů?
  Používáte služby v cloudu?

  Jiné:

  Kontaktní informace: