Lakovny

Komplexní podpora pro lakovny

Plánování výroby a kapacity

Okamžitý přehled o stavu zásob

Flexibilní přizpůsobení systému

IS Helios Orange je komplexní systém pro podporu všech procesů a specifik lakoven. Tedy oboru, ve kterém se klade důraz na rychlost a spolehlivost zakázek. Samotné plánování je pak odvozeno od počtu závěsů a výrobní kapacita pro případné dekórování je určena časovou normou. Propojením se sklady získáte okamžitý přehled o stavu zásob. Díky snadné přizpůsobitelnosti systému pak naši zkušení konzultanti v tomto oboru vyjdou vstříc vašim případným specifickým požadavkům.

lakovny2
software5
  • Nástroj pro podrobné finanční plánování včetně zpětného vyhodnocení a sledování cashflow
  • Zpřehlednění faktoringu díky elektronické komunikaci mezi faktoringovou společností a informačním systémem Helios
  • Manažerské výstupy nad jednotnou datovou základnou
  • Propojení na váhový a míchací systém barev, který umožňuje přesné odečítání zásob ze skladu a sledování končícího data exspirace zásob
  • Plánování výroby dle zakázek včetně zpřehlednění dostupností zdrojů ve výrobě
  • Automatizovaný sběr dat z výroby s vazbou na mzdy zaměstnanců

Reference

„Spolupráce s firmou CATHEDRAL Software byla bezproblémová a vše bylo vyhotoveno dle našich požadavků. Veškeré moduly pracují tak, jak mají a vše funguje jako celek. Proto Helios Orange i společnost CATHEDRAL Software doporučuji těm, kteří chtějí mít funkční software za rozumnou cenu, bez zbytečných komplikací, včas a rychle.“

Ing. Novák