Jednotlivé části systému

Konfigurátor výrobků ArisCAT je kompletní informační systém pro obchodní a výrobní společnosti. Obsahuje rozšířenou možnost evidence zákazníků (CRM), jednoduchou a rychlou tvorbu nabídek, správu objednávek a řízení zakázkové výroby i výroby na sklad.

 • Odběratelé

  Poskytuje informace o kontaktních osobách, sídle firmy, uskutečněném obratu a platební morálce odběratele.

 • Dodavatelé

  Evidence dodavatelských firem. Zde si můžete vytvářet statistické přehledy pro jednotlivé dodavatele.

 • Nabídky / Zakázky

  Vytváření cenových nabídek, které můžete překlápět do zakázek a poté i do výroby.

 • Výroba

  Řídíte zde přípravu výroby, hodnotíte uskutečněnou výrobu, připravujete denní výrobu, sledujete dlouhodobý plán výroby a spotřeby.

 • Montéři

  Přehled o všech montérech, kteří pracují pro vaši firmu, jejich cenové parametry, realizovaný obrat apod.

 • Doklady

  Přehled všech vystavených dokladů. Můžete zde i automaticky vygenerovat faktury na základě informací ze zakázky.

 • Platby

  Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb a jejich párování s vystavenými fakturami. Bezhotovostní platby můžete zpracovávat i ze souborů internetového bankovnictví.

 • Sklad

  Všechny výrobky můžete rozdělit do jednoho či více skladů, skladových skupin a podskupin. V jednotlivých skladech definujete skladové karty, skladová čísla a popis hlavního dodavatele, nákupní, spotřební a prodejní ceny apod.

 • Internetový portál, mobilní aplikace

  Umožňuje vytvářet poptávky, zobrazuje zákazníkům zkalkulované nabídky, postup realizace zakázek, expedici, vystavené faktury a jejich obrat a platební morálku.

 • Statistiky

  Detailní analýza obchodních, výrobních a finančních toků firmy.

 • Konfigurace

  Nastavení veškerých parametrů systému, od definice výrobků, tiskových sestav, uživatelských akcí apod.

 • Uživatelé

  Přístupová práva uživatelům pro přístup do jednotlivých částí konfigurátoru a jejich práva pro čtení, zápis a spuštění uživatelských akcí.

 • Lokalizace

  Konfigurártor výrobků ArisCAT je lokalizován do hlavních světových oblastí, podporuje místní měnu, lokální jazyky a daňová specifika. Pomocí lokálních partnerů udržujeme systém stále aktuální.