Strojírenský průmysl

Díky pokročilému kapacitnímu plánování, které je trendem v dnešních moderních systémech řízení výroby, a v některých případech také díky přidaným mobilním zařízením je obchodník schopen předpovídat jako z nejjasnější křišťálové koule. Již při přebírání objednávky může, na základě zjištění obsazených kapacit, zjistit termín výroby pro konkrétní objednávku, anebo naopak na základě přijaté objednávky zpracovat technologickou přípravu výroby – TPV – a zaplánovat výrobu.

slide2
HELiOS_PDM1

Další důležitou schopností ERP pro strojírenskou výrobu je jeho schopnost propojit TPV s externími konstrukčními programy. Konstruktéři dnes často pracují například v programech SolidWorks či Inventor, přičemž podklady čerpají z ERP. V 3D programu pak vymodeluje rozpisku výkresu a datový model pošle zpět do ERP, kde je na jeho základě sestaven kusovník dílů.

Pokud výrobce nemá vlastní technologii pro některou část výroby – například pro povrchovou úpravu dílů – zadává tuto část výroby jiné firmě. To se nazývá kooperace. ERP systém, aby kterékoli výrobě, ale té strojní zejména, skutečně pomohl, musí umět počítat se všemi potřebnými kooperacemi a zanášet je do Plánu výroby či počítat s nimi při kalkulacích.

stažený soubor

Reference

„Spolupráce s firmou CATHEDRAL Software byla bezproblémová a vše bylo vyhotoveno dle našich požadavků. Veškeré moduly pracují tak, jak mají a vše funguje jako celek. Proto Helios Orange i společnost CATHEDRAL Software doporučuji těm, kteří chtějí mít funkční software za rozumnou cenu, bez zbytečných komplikací, včas a rychle.“

Ing. Novák