Jednotlivé části systému

 • Business Intelligence

  Podporuje rozhodovací procesy a její konkurenceschopnost. Analyzuje úplnost dat, podporuje tvorbu a kontrolu plánů a sleduje skutečný stav řízení.

 • Controlling

  Aplikace zpracovává již uskutečněná řešení a poskytuje adekvátní reakci na aktuální odchylky mezi plánem a skutečností.

 • Manažerské vyhodnocování

  Systém vám nabídne komplexní pohled na data v ERP systému podle vašich potřeb a zvyklostí.

 • Workflow

  Zmapujte úkony ve vaší firmě prostřednictvím informačního systému a zajistěte tak jejich dodržování.

 • Finance

  Při rozhodování o klíčových ekonomických záležitostech vaší společnosti budete mít snadný přístup k těm nejdůležitějším informacím.

 • Lidské zdroje

  Detailní sledování a řízení práce s lidskými zdroji. Kompletní personalistika, správa informací o zaměstnancích a správa výběrových řízení.

 • Mzdy

  Řeší zpracování měsíčních, hodinových a úkolových mezd vč. všech souvisejících operací (dovolená, přesčasy, exekuce a jiné srážky apod.).

 • Výroba

  Snadné pořizování kusovníků a postupů. Zprostředkuje importy dat z CAD aplikací. Dohledání historie změn a podpora funkcí pro hromadné změny.

 • Tvorba kalkulací

  Definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště, bilancování nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce.

 • Optimalizace zásob

  Automaticky generuje požadavky na nákup, včetně blokování materiálů pro výrobu. Díky nabízenému řešení budete moci porovnávat své materiálové potřeby se stavem skladu.

 • Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů

  Možnost budoucího i zpětného plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů. S aplikací budete moci využít definici plánovacích kalendářů a požadavků na kooperace.

 • QMS

  Agenda QMS reprezentuje řízení jakosti a zaměřuje se na Správu měřidel, Údržbu strojů a zařízení, Řízení auditů atd. Hlavní přidanou hodnotou je zajištění efektivní a jednoduché práce.

 • Obchod a marketing

  Identifikuje vaše potenciální zákazníky, nabízí možnost efektivního řízení obchodních zástupců a řešení pro snadné vyhodnocování obchodních aktivit.

 • Servis a služby

  Evidence obchodních případů a požadavků umožňuje členění servisních zásahů, přidělování úkolů, plánování pravidelných revizí, kontrol a vyhodnocení prodejů náhradních dílů a služeb.

 • Další funkce

  Automatizace procesů (Workflow), Řízení toku dokumentů a jejich evidence, Prezentace a zadávání informací na webu (B2B řešení, eShop, mobilní portál), Mobilní řešení pro obchodníky, skladníky, servisní techniky, Vyhodnocování (HELIOS Inteligence, Manažerské rozhraní).

 • ERPORT

  HELIOS je instalován v cloudu a můžete ho využívat kdekoliv na světě, aniž byste museli mít obavy ze zcizení dat. Garantujeme vám dostupnost 99,99% SLA. Stačí vám jen jakékoli zařízení připojené k internetu. Více informací

 • HELIOS Easy

  Přednastavený systém včetně databáze. Vhodné pro společnosti, které nechtějí investovat příliš mnoho času a peněz do celopodnikového systému. Obsahuje nejpotřebnější agendy: kompletní účetnictví, fakturaci, banku, evidenci majetku, sklady atd. Více informací