Plánování montáží a servisních zásahů

Online dispečerský systém pro firmy servisního charakteru

Mobilní aplikace pro pracovníky v terénu

Přehledné plánování a správa zakázek

Kontrola nákladů, ziskovosti a časového výkonu:

Firmy servisního charakteru, zvláště pokud mají více poboček, potřebují jednoduchý on-line  webový dispečerský systém, který jim umožní rychle a jednoduše plánovat jejich zdroje pro vyřešení zákaznických požadavků. Evidence vozidel zahrnuje definici vozidla, stanovení jeho speciální dovednosti, přiřazení na pobočku a počet obsluhujících pracovníků. U pracovníků se definují speciální schopnosti a dovednosti, přiřazení na pobočku a indispozice. Další evidence jsou například náhradní díly, potřebné vybavení a nutnost speciálního povolení či oprávnění – například pro práci s odpady.

Pro pracovníky v terénu je určena mobilní aplikace, která jim přehledně zobrazuje naplánované činnosti včetně klíčových informací o zakázce.

  • Přehledné zobrazení zakázek formou kalendáře v libovolném webovém prohlížeči
  • Místo realizace zakázky zobrazeno v integrovaném mapovém podkladu
  • Jednoduché přeplánování či změna parametrů zakázek či jednotlivých servisních zásahů v zakázce
  • Vyhodnocování nákladovosti a ziskovosti zakázek
  • Kontrola času stráveného na jednotlivých zásazích a možnost předání ukončeného zásahu u zákazníka
  • Mobilní a webový přístup do systému
  • Automatická tvorba zakázkových listů, předávacích protokolů, generování faktur
  • Manažerské výstupy
  • Vysoká úroveň přizpůsobení systému

Reference

„Evidence zakázek pomocí papírového bloku byla vyhovující před tím, než jsme nevybudovali síť poboček. Pak už režie na telefonování mezi dispečery jednotlivých poboček byla neúnosná. Webová a mobilní aplikace, kterou nám společnost CATHEDRAL Software dodala, nám hodně zjednodušila práci. Webový kalendář je přehledný a mám do něho přístup nejen já, ale i všichni dispečeři ostatních poboček. Teď máme perfektní přehled o všech vozech i lidech, které řídíme.“

Filip Okleštěk, SEZAKO s.r.o.