Hot-line

operativní-poradenství

Operativní poradenství

Poskytujeme kombinaci telefonické a elektronické podpory. Našim cílem je vyřešit problémy uživatelů informačního systému co nejrychleji. Odstraníme překážku, která vám brání v bezchybné práci, nebo odhalíme podstatu problému a navrhneme další postup.

Další možnosti řešení problémů

Pokud se nám nepodařilo vyřešit váš problém v rámci služby Hot-line, nabízíme další možná řešení vašeho problému:

 • Školení
 • Konzultace
 • Odkaz na el. dokumentaci
 • Reklamace
nepomohla-vam-sluzba-hotline
podminky-poskytovani-hotline

Podmínky poskytování Hot-line

Zajišťujeme kombinaci telefonické a elektronické podpory. Délka telefonické komunikace je max. 5 – 10 minut. Službu zaplatíte prostřednictvím poplatku systémové podpory. Hot-line poskytujeme proškoleným uživatelům IS, kteří jsou ve smluvním vztahu souvisejícím s používáním či administrací informačního systému nebo v pracovním poměru k vlastníku práv na licenci informačního systému.

Služba Hot-line neobsahuje:

 • Školení (objasňování základních vlastností systému, které jsou předmětem produktových školení, nebo není jednoznačně uvedeno v dokumentaci)
 • Konzultace (zásah do nastavení systému nebo do dat systému)
 • Metodický návrh (komunikace delší než 15 min je již považována za započatou půlhodinu konzultace)
 • Instalace systému nebo jeho komponent
 • Oprava dat, zásahy do dat
 • Technické konzultace (instalace infrastruktury nebo jejich částí: SQL, OS, nástroje, včetně hledání a odstraňování problémů souvisejících s těmito částmi)
 • Legislativní poradenství
 • Poradenství v oblasti podnikových procesů
 • Technologické a integrační poradenství
 • Konzultace k produktům třetích stran (Excel, bankovní SW)
 • Nástroje přizpůsobení (tvorba sloupečků, celých formulářů)