Jednotlivé části systému

 • Přehledný plán zdrojů

  Budete mít přehled nad jednotlivými zdroji – tedy stroji, pracovišti, kooperacemi, lidskými zdroji. Vše si můžete zobrazit i v grafické podobě, abyste věděli, kde ještě máte nevyužitý prostor.

 • Plánovací kalendáře

  Číselník pracovních kalendářů, které definují pracovní dobu jednotlivých strojů nebo kooperací, přiřazených k těmto kalendářům.

 • Číselník pracovišť

  Seznam pracovišť, na kterých se provádějí jednotlivé vlastní (ne kooperační) operace. U každého pracoviště je možné nastavit parametry pro plánování operací, probíhajících na tomto pracovišti.

 • Číselník strojů

  Každý stroj musí mít přiřazený plánovací kalendář, který definuje jeho pracovní dobu. Pracovní dobou stroje je dána jeho plánovaná kapacita (v normohodinách).

 • Číselník kooperací

  Seznam kooperací, na kterých se mohou provádět jednotlivé operace typu kooperace. Technologický postup určuje, na které kooperaci probíhá konkrétní operace.

 • Výrobní příkazy

  Každý příkaz, který má být součástí kapacitního plánování, musí mít nastavenu vlastnost "Zahrnout do kapacitního plánování". Lez provést i hromadně.

 • Výrobní operace

  Určují časovou normu, která je podkladem pro kapacitní plánování. V případě vlastních operací je nutné správné vyplnění jednotlivých časů operace.