Podmínky souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poptávkového formuláře

  1. Tímto udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů pro účely poptávkového formuláře společnosti CATHEDRAL Software, s.r.o., se sídlem:

Netušilova 1622/3

796 01 Prostějov

IČ: 27742482

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55884 (dále jen „Správce“). Souhlas udělujete, aby Správce mohl ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

  1. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail musí Správce zpracovat za účelem zpracování kalkulace ceny vaší poptávky. Uvedené údaje budou zpracovány Správcem po dobu maximálně 3 let, nebo po dobu trvání spolupráce.
  2. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci smazání těchto osobních údajů.

Kontaktovat Správce můžete například tak, že zašlete e-mail na adresu podpora@cathedral.cz nebo dopis na adresu Netušilova 1622/3, Prostějov 796 01.

  1. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje mohou zpracovávat i tyto třetí strany:

Pro rozesílání newsletterů využíváme službu MailChimp.

Software Dropbox od společnosti Dropbox, Inc.

Produkty Google disk, Google Calendar a Google Contacts od společnosti Google.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.