Zrychlení procesu konfigurace ve STROJON-výtahy

Zrychlení procesu konfigurace ve STROJON-výtahy
strojon-vytahy

STROJON-výtahy s. r. o. se zabývá výtahovou technikou. Společnost byla založena roku 1990. Sídlo firmy se nachází v obci Lázně Bohdaneč, což je asi 10 km od Pardubic. STROJON-výtahy vyrábí ruční šachetní dveře, automatické dveře, výtahové klece a kostry. Dodává i kompletní výtahovou techniku, která obsahuje výtahovou klec, kostru, automatické kabinové a šachetní dveře.

Před zavedením řešení Cathedral

  • Nevyhovující software
  • Nepřehlednost práce
  • Pomalý proces konfigurace

Po zavedení řešení Cathedral

  • Zrychlení procesu konfigurace
  • Použití filtrů
  • Ucelený systém obchodního popisu výrobků
  • Nástroj pro rozvoj do budoucna

Před zavedením našeho řešení využívala společnost pro konfiguraci výrobků pouze Excel, který potřebám firmy už nevyhovoval. STROJON-výtahy se rozhodla investovat do nového systému, aby celý proces konfigurace urychlila.

Konfigurátor výrobků jsme začali nasazovat v roce 2013. S vedoucím technického oddělení jsme si ujasnili parametry výrobků a způsob, jakým se budou promítat do technické přípravy výroby v informačním systému. Definovali jsme výrobky, zaškolili obsluhu a zahájili ostrý provoz. Nasazení nám trvalo přibližně půl roku. Během spolupráce jsme firmě pomohli zařídit vzdělávací dotaci na zaměstnance.

Hlavním přínosem pro firmu je systematičnost konfigurátoru, jeho samostatnost a možnost použití filtrů. Pomohli jsme vytvořit přehledný systém pro obchodní popis výrobků a zajistili jsme nástroj pro další rozvoj výrobků do budoucna.