Urychlení výroby v Sm produkt

Urychlení výroby v Sm produkt
sm produkt

Firma Sm produkt business s.r.o. působí v České republice, Německu, Rakousku a Slovensku a export firmy tvoří asi 60 % její celkové produkce. Sídlo společnosti je v Lišově a mezi její produkty patří tepelné izolační boxy z materiálu PURENIT pro venkovní žaluzie a rolety s tepelně izolačním podomítkovým bočním vedením. Vyrábí i tepelné izolační podkladové profily pro jakýkoliv typ oken nebo dveří.

Před zavedením řešení Cathedral

  • Pouze excelové tabulky
  • Nepřehledný systém
  • Bez podpory evidence zakázek
  • Nemožnost vyhodnocování

Po zavedení řešení Cathedral

  • Řešení na míru
  • Automatický výpočet ceny
  • Urychlení administrativy
  • Neustálé zlepšování výroby

Před zavedení našeho řešení, využívala společnost k zadávání dat do systému pouze excelové tabulky. Na zakázkách nemohlo pracovat více lidí, špatně dohledávali historické zakázky a nemohli provádět vyhodnocení. Firma obratově a výrobně rostla a Excel přestal stačit.

Systém HELIOS Orange a konfigurátor výrobků jsme začali zavádět v roce 2014 a zabralo nám to asi půl roku. Provedli jsme analýzu procesů a nastavili informační systém. Definovali jsme výrobky a zaškolili obsluhu. Nasazení systému jsme podpořili zajištěním vzdělávací dotace pro zaměstnance.

Konfigurátor výrobků jsme pro společnost Sm produkt vytvořili na míru. Spolu s konfigurátorem jsme dodali i informační systém HELIOS Orange a cenu jsme přizpůsobili na míru potřebám společnosti. Konfigurátor výrobků slouží společnosti jako výrobní program. Zaměstnanci do něj jednoduše zadají rozměry produktu, podle nichže se spustí výroba. Přitom se automaticky spočítá cena a vyhotoví faktury včetně produktových štítků.

Po zavedení řešení se urychlila výroba i administrativa. Díky dodání přímo na míru se navíc výroba neustále zlepšuje. Firma získala přehledný nástroj pro své obchodníky a obchodní partnery, který umožňuje snadné a přesné získávání a zpracování informací pro tvorbu nabídek a zakázek.