Modernizace IT v SEZAKO

Modernizace IT v SEZAKO
op cable

Firma SEZAKO Prostějov s.r.o. patří k nevětším firmám v oblasti čištění a monitorování kanalizace, práce sacím bagrem a odvozu nebezpečného odpadu cisternou. Působí v České republice i na Slovensku a ke své činnosti využívá speciální mobilní odlučovače ropných látek, tuků a kalů. Mezi zákazníky firmy patří obecní a městské úřady, vojenské útvary, elektrárny, teplárny, uhelné doly, živnostníci, ale i velké firmy. Své služby poskytuje i v chemickém průmyslu.

Před zavedením řešení Cathedral

  • Ve firmě nebyl žádný systém
  • Pouze papírové bloky
  • Náročná administrativa

Po zavedení řešení Cathedral

  • Identifikace všech problémů
  • Moderní řešení
  • Systém na míru
  • Dokonalý přehled skladů

Před zavedením našeho řešení nevyužívala společnost SEZAKO žádný systém. Objednávky zapisovali pracovníci do papírových bloků, se kterými nemohlo pracovat více zaměstnanců současně. Společnost měla mnoho práce s administrativou a vedení nemělo okamžitý přehled o svých vozidlech, zakázkách a ekonomickém provozu.

Identifikovali jsme všechny problémy a nabídli společnosti vhodné řešení. V první fázi roku 2013 jsme dodali v rámci systému HELIOS Orange modul sklady. Provedli jsme potřebná školení a převedli základní data. V současnosti dodáváme společnosti HELIOS Orange na míru, a to pro celé dispečerské řízení a ekonomiku zakázek. Společnost získala dokonalý přehled o stavu svých skladů.