Mezinárodní strojírenský veletrh 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh 2019

V říjnu 2019 jsme se zúčastnili největšího strojírenského veletrhu ve střední Evropě – Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV),

Návštěvnící mohli náš stánek navštívit na samé začátku tzv. Digitální stezky, kde jsme společně se společností 33A+ prezentovali digitální dvojče výrobku v podobě našeho konfigurátoru výroby ArisCAT jakožto vstupního agenta konceptu digitální továrny. Právě náš konfigurátor výrobků patří mezi zásadní technologie zaváděné v Průmyslu 4.0.

Společně jsme představili jednak způsob, jak vytvářet tzv. kyberfyzikální model továrny, jak definovat jednotlivé agenty a jak tyto agenty propojovat na základě kyberfyzikálního modelu pro zajištění jejich optimální spolupráce.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na náš stánek zavítali