Informační systém v období krize

Informační systém v období krize

V dnešní době je i pro malé a střední podniky nezbytností informační systém. V souvislosti s predikovaným poklesem ekonomického růstu a očekávanou ekonomickou krizí potřebují společnosti implementovat systém, který bude odpovídat jejich prioritám a spojí klíčové součásti firmy dohromady.

Inteligentní podnikání dnes stojí na sběru dat, jejich vyhodnocení a okamžité reakci. Vyžaduje to však změnu myšlení a zažitého přístupu k IT. Technologie umí v těžších časech pomoci – díky analýze dat firmy pochopí, jaké změny se na trhu dějí a jak můžou ovlivnit jejich podnikání. Pokud správně a včas identifikují rizika, mají větší šanci přizpůsobit svoji strategii vývoji ekonomiky.

Analýza dat umožní promyšlené škrty ve výrobě a pomůže režírovat i případné nepříjemné propouštění, pokud si ho pokles ekonomiky vyžádá. Na základě změřených dat má firma přehled, které pozice jsou klíčové, jak propouštění ovlivní podnikání a kde bude nejméně bolet

V tomto období se naskýtá prostor pro společnosti věnovat se implementaci, optimalizaci a nastavení všech klíčových procesů tak, aby informační systém flexibilně poskytoval informace pro stěžejní rozhodnutí na všech úrovních řízení.

Příkladem může být naše nedávno dokončená implementace ve společnosti 2 MAX, s.r.o.

Zaměstnanci přesně vědí, jakou práci mají na daný den naplánovanou, skladníci jim včas chystají potřebný materiál na danou operaci, vedení má dostatek podkladů pro hodnocení dodavatelů i odběratelů, přesně znají úspěšnost svých nabídek, díky propracovaným kusovníkům a výrobním terminálům vidí aktuální rozpracovanost zakázek. Nástroje Business Inteligence umožňují vedení kdykoliv a cokoliv reportovat a vedoucí pracovníci tak přesně vidí, kde má firma rezervy a z čeho pramení.

Vyplněním formuláře získáte v případě objednávky 2 dny analýzy zdarma