Efektivní výrobní kalkulace pro BOHEMIAFLEX CS

Efektivní výrobní kalkulace pro BOHEMIAFLEX CS
bohemiaflex

BOHEMIAFLEX CS, s.r.o. je česká rodinná firma zabývající se stínící technikou. Nabízí markýzy, pergoly, rolety i atypická řešení, a to jak pro rodinné domy, tak pro firemní prostory. Historie společnosti sahá až do roku 1920. BOHEMIAFLEX CS je firma s dlouholetou tradicí a stabilním portfoliem produktů. Vlastní certifikaci ISO 9001.

Před zavedením řešení Cathedral

  • Pouze excelové tabulky
  • Nedostačující software
  • Špatné dohledávání historických zakázek
  • Bez možnosti vyhodnocování

Po zavedení řešení Cathedral

  • Efektivní výrobní kalkulace
  • Automatický výpočet ceny
  • Automatická fakturace
  • Automatické vyhotovení produkčních štítků

Před zavedením našeho řešení používala společnost k zadávání dat do systému pouze excelové tabulky. Každá zakázka byla definovaná v jednom souboru a na zakázce nemohlo pracovat více lidí současně. Pracovníkům se špatně dohledávali historické zakázky a nemohli provádět vyhodnocení. BOHEMIAFLEX CS má velké množství výrobků, které vyrábí pro konkrétní zakázku. Proto firma potřebovala jednotný systém na evidenci zakázek a nástroj pro řízení výroby.

Konfigurátor výrobků jsme bez problémů nasadili během 6 měsíců v roce 2011. Definovali jsme výrobky, zaškolili obsluhu a nastavili počáteční hodnoty dat. V současné době rozšiřujeme informační systém. Jeho nasazení probíhá částečně v angličtině. S firmou BOHEMIAFLEX CS jsme v častém kontaktu. Poskytujeme konzultace, řešíme dotazy a jiné problémy týkající se práce se systémem.

Mezi přínosy konfigurátoru výrobku patří výrobní kalkulace. Pracovníci jednoduše zadají do systému rozměry produktu, podle nichž se spustí výroba. Současně dochází k automatickému výpočtu ceny a vyhotovení faktury včetně produktových štítků.